AGENDA » NIEUWSARCHIEF » Presentatie boek

Presentatie boek 'IJzergieterijen langs de Oude IJssel, 1689-heden'

PRESENTATIE BOEK IJzergieterijen langs de Oude IJssel, 1689-heden

 

Op 9 november 2007 zal het boek ‘IJzergieterijen langs de Oude IJssel, 1689-heden’ verschijnen.

De geschiedschrijving van de ijzerindustrie in de Oude IJsselstreek, gerealiseerd in een samenwerkingsproject van amateurs en professionals, van archieven en historische verenigingen, met aandacht voor de materiële cultuur, de geschiedenis van de techniek, de kunsthistorie, de sociale en de economische geschiedenis, is thans in tastbare vorm voor een breed publiek beschikbaar.
Het boek is het resultaat van jarenlange noeste arbeid door een omvangrijke werkgroep uit het Oude IJsselgebied in samenwerking met de historicus Jan Smit.
Hierin hadden o.a. mensen van diverse historische verenigingen in de regio, m.n. van de (vm) gemeente Gendringen en uit Gaanderen en van de stichting Nederlands IJzermuseum zitting.
Dit unieke samenwerkingsverband stond onder leiding van Brord van Straalen, consulent geschiedbeoefening bij Stichting Gelders Erfgoed. Eindredacteur van het boek was de historicus Giel van Hooff, verbonden aan Stichting Historie der Techniek in Eindhoven.
De publicatie maakt deel uit van het onderzoeksprogramma van de Redactie Historische Publicaties Gelderland en is financieel gesteund door de provincie.
Uitgeverij Matrijs in Utrecht maakte er een representatieve uitgave van.

 

De presentatie zal plaatsvinden in de bedrijfskantine van een van de nog actieve ijzergieterijen in het Oude IJsselgebied,  Lovink Industries, Lovinkweg nr. 3,  Terborg

 

Jacobus Trijsburg, directeur Gelders Erfgoed

 

Peter van Toor, voorzitter Stichting Nederlands IJzermuseum

 

Kafttekst van het boek:

 

Straatlantaarns, tuinbanken, gedenkplaten, badkuipen en brievenbussen; deze selectie van gietijzeren voorwerpen is nog maar een klein deel van het brede scala aan gietijzeren voorwerpen dat hier in Nederland gemaakt werd in de ijzergieterijen in het Oude IJsselgebied.
In 1689 werd de eerste ijzergieterij in Rekhem in bedrijf genomen. Dit was het begin van een bedrijvige gieterijnijverheid.

Gebaseerd op de natuurlijke omstandigheden in Oost-Nederland, was het ijzergieten in eerste instantie een bij uitstek regionale bedrijfstak. Het ijzererts bevond zich ter plaatse in de bodem, het houtskool kwam uit de regio en de energie voor de blaasbalgen werd geleverd door de IJssel en haar zijstromen. Diezelfde IJssel was ook een belangrijke afvoerroute voor de eindproducten. Vanaf 1850 werden nieuwe hoogovenbedrijven gesticht die nieuwe productiemethoden gebruikten en afhankelijk waren van grondstoffen uit het buitenland.

Het boek is opgebouwd in drie delen. In het eerste deel worden de belangrijke historische ontwikkelingen op demografisch, sociaal-economisch en politiek gebied besproken. Het tweede deel behandelt de negen ijzergieterijen langs de Oude IJssel afzonderlijk. In het laatste deel komen de positie en organisatie van arbeiders in de ijzergieterijen vanaf de late negentiende eeuw aan bod. Ook de eigenaren van de verschillende ijzergieterijen en de neerslag van het gieterijbedrijf in kunst en kunstnijverheid krijgen in dit deel uitvoerig de aandacht.